Alexandra Leyre Mein

Alexandra Leyre Mein
The edge of obliquity
Whitehouse Gym
11 nov 2018 - 16 dec 2018
Vernissage 11 november, 16 - 19 u
Exhibition Views: 
Text: 

The edge of obliquity

Obliquity :
zelfstandig naamwoord
obliq · ui · ty | \ ō-bli-kwə-tē, ə- \
1: afwijking van morele rechtschapenheid of gezond denken
...
3a: indirectheid of opzettelijke onduidelijkheid van spraak of gedrag
(Vrij vertaald vanuit Woordenboek Merriam-Webster)

Terwijl ik de betekenis van Obliquity overpeinsde, kwam je opnieuw in mijn gedachten. Meer dan een eeuw geleden liep je over deze aarde. Ondertussen ben je tot stof vergaan, maar je herinnering blijft voortbestaan. Werd je van het toneel verwijderd omdat je stoorde omdat je niet in het keurslijf paste dat de maatschappij toen aanvaardbaar achtte? Werd je herleid tot een idee, een vrouw die beelden creëerde en mannen beïnvloedde? Stoorde je onschuld, was die te confronterend in zijn eerlijkheid, werd die daarom als waanzin bestempeld? Je leven, zoals zoveel anderen, werd in banen geleid om te voldoen aan wat men als normaal of aanvaardbaar noemde.
Je nam ook Clotho en haar twee zussen waar die hun tijd afwachtten om hun rol te vervullen. Welvaart en vrede floreerden, maar in een oogwenk was het allemaal verdwenen, opgeslokt in de kluwen van de aarde. Kijkend naar de vallende bladeren, vraag ik me af: staan we weer op het punt om deze eeuwenoude dans te herhalen?
Zijn we stille toeschouwers van een terugkerende, verwoestende wervelwind? Feiten worden aan de kant geschoven en een destructieve kracht sleept alles met zich mee door het manipuleren van onwetendheid die vertaald is in angst.
Maar in de tussentijd glijden de drijvende wolken voorbij en hoor ik je fluisteren dat ook dit tij voorbij zal gaan. Alleen de bomen en stenen zullen het zich herinneren, misschien worden we wel weer door een volgende dans meegesleept.